Introduktion

Den gyldne regel indenfor investering er efterhånden kendt af alle: man skal ikke lægge alle sine æg i én kurv - risikoen skal spredes! Dette gøres ved at sammensætte investeringsporteføljen så den indeholder forskellige aktiver: f.eks. aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser.

Når man investerer, er det typisk sådan, at muligheden for et højt afkast er lig med en stor risiko. Omvendt er en lille risiko lig med et lavt afkast. Den ”tommelfingerregel” er gældende for langt de fleste investeringer. Et af de få investeringsprodukter, der fraviger reglen, er garantiobligationer.

Garantiobligationer er et attraktivt alternativ, der i stigende grad indgår i danskernes investeringsporteføljer.

Ovenstående illustration viser, hvordan indfrielseskursen på en garantiobligation stiger, hvis det underliggende aktiv stiger i værdi. Hvis det underliggende aktiv falder i værdi, er indfrielseskursen, når garantiobligationen udløber, 100 - uanset, hvor meget det underliggende aktiv måtte være faldet.

Lav risiko og høje afkastmuligheder
Forskellige investorer investerer på forskellige måder. Typisk kan man dele investorerne op i to hovedkategorier:

Den forsigtige investor investerer i korte obligationer. De kan give et næsten risikofrit - om end noget begrænset - afkast.

Den mere risikovillige investor investerer en større del af sine midler i aktier eller i investeringsforeninger. Aktier eller investeringsforeningsbeviser kan give et højere afkast end obligationer, men risikoen for tab af hele eller store dele af investeringen er også højere. Der er ingen bund under det maksimale tab.

Investeres i garantiobligationer, har man altså både begrænset risiko og mulighed for store afkast.

Her på hjemmesiden uddyber vi alle aspekter af en garantiobligation. Vælg et emne i menuen til venstre.

Læs også spørgsmål og svar

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.