Garantiobligationer - et overblik

Garantiobligationer kan ved første øjekast virke som en kompliceret størrelse. Med dette afsnit ønsker vi at give et hurtigt overblik over principperne bag en garantiobligation.

For en uddybning af emnerne er der meget mere information andre steder på denne hjemmeside samt i menuen til venstre.

En garantiobligation kombinerer obligationens sikkerhed med afkastpotentialet på andre aktiver og giver dermed mulighed for attraktive afkast.

En garantiobligation består af en obligationsdel og en optionsdel. Der er således tale om en samlet pakke, hvor obligationsdelen sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielse og hvor optionsdelen skaber afkastet på de underliggende aktiver.

Garantiobligationer er især udbredt i form af aktieindekserede obligationer. Det betyder, at afkastet er knyttet til udviklingen på udvalgte aktiemarkeder. Garantiobligationer kan også være tilknyttet udviklingen på f.eks. valutakurser, renter eller værdien af et råvareindeks.

En garantiobligation har en garanteret indfrielseskurs på minimum kurs 100 – den såkaldte hovedstolsgaranti.

Princippet er helt enkelt:

  • Udvikler markedet sig positivt (de underliggende aktiver stiger), bliver indfrielseskursen højere end 100.
  • Udvikler markedet sig negativt (de underliggende aktiver falder), bliver indfrielseskursen 100.

Via en garantiobligation kan man således indirekte investere i eksempelvis aktier, uden at løbe den risiko, der følger med en direkte investering i aktier.

Vi anbefaler, at man taler med en rådgiver i et pengeinstitut, inden der investeres i en garantiobligation.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.