Risikoen er begrænset, men til gengæld er afkastet godt!

Al investering er som bekendt forbundet med en vis risiko for tab. Hovedreglen er da også, at jo større afkastpotentiale, der knytter sig til en investering, jo større er risikoen for tab. De fleste har derfor en fornemmelse af, at afkastet på en garantiobligation altid vil være lavere end afkastet på en direkte investering i de underliggende aktiver.

Men det er langt fra tilfældet. Et kig på de efterhånden mange garantiobligationer, der har været lanceret gennem årene, vidner faktisk om det modsatte. Afkastet på garantiobligationerne er rent faktisk ofte bedre end afkastet på de underliggende aktiver.

 Læs Garanti Invest's afkastanalyse af garantiobligationer og underliggende aktiver her.

Her kan du se de tal der ligger til grund for analysen.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.