Skatteberegner

Denne skatteberegner er udviklet som en hjælp til beregningen af skat på investeringer i garantiobligationer af typen "finansiel kontrakt", for hvilke skattepligten/ fradragsretten opgøres efter lagerprincippet, dvs. årligt på baggrund af såvel realiserede som urealiserede kurstab og -gevinster.

 Hent

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.