Om Garanti Invest A/S

Garanti Invest er en af Danmarks førende udviklere af strukturerede obligationer. Siden 1998 har Garanti Invest arrangeret udstedelsen af over hundrede strukturerede obligationer til gavn for private og institutionelle investorer i Danmark. Garanti Invest er et helejet datterselskab i Sparinvest-koncernen. Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande. Sparinvest-koncernen er en uafhængig kapitalforvalter med en bred ejerkreds bestående af mere end 80 pengeinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber.

 

 

 

 

 Hvem er vi?
Garanti Invest A/S er en innovativ finansiel virksomhed og en af Danmarks førende udviklere af strukturerede obligationer. Vi ser os selv som bindeleddet mellem internationale investeringsbanker og lokale pengeinstitutter. Populært sagt er vi bindeleddet mellem Wall Street og Vendsyssel.

 Hvad gør vi?
I Garanti Invest A/S udvikler vi investeringsprodukter med begrænset risiko. Investeringsprodukter hvor forholdet mellem afkast og risiko er optimeret i forhold til de traditionelle investeringsalternativer, såsom aktier og obligationer.

Siden 1998 har Garanti Invest A/S arrangeret udstedelsen af over 100 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på mere end 16 mia. kr. Alle obligationerne er udstedt af finansielle institutioner med høj kreditværdighed.

 Hvordan gør vi?
Når vi udvikler vores strukturerede obligationer, kigger vi på de tendenser, der er oppe i tiden, for at sikre et interessant og tidssvarende produkt. Alle vore investeringsprodukter skal kunne tilføre kunden værdi gennem et optimeret forhold mellem afkast og risiko.

Derudover har vi sammensat en rådgivende komité bestående af ressourcepersoner fra de førende pengeinstitutter i Garanti Invest A/S’ kundekreds samt medarbejdere fra Garanti Invest A/S. Komitéen diskuterer og godkender nye idéer til produkter.

 Hvad vil vi?
Selvom vi har en førende position på markedet, arbejder vi kontinuerligt på at være den foretrukne udvikler af strukturerede obligationer blandt de regionale og lokale pengeinstitutter i Danmark. Vores erklærede mission er at være de bedste på markedet inden for vores kernekompetence - at udvikle og implementere nye attraktive investeringsløsninger.

  

 

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.