Garanti Invest - for en sikkerheds skyld!

I forbindelse med udvikling og markedsføring af vores produkter er der en række etiske retningslinjer, vi arbejder aktivt med og efterlever:

Enkle og forståelige produkter
Investorerne skal kunne gennemskue og forstå det produkt, de køber.

Høj kreditværdighed hos udsteder
Der må ikke herske tvivl om udsteders kreditværdighed. Derfor er alle anvendte udstedere enten finansielle institutioner med den højeste kreditvurdering eller europæiske banker med en rating på minimum A-/A3. Udsteder har med andre ord et solidt økonomisk fundament. Der må ikke være tale om supplerende eller efterstillet kapital.

Fuld gennemsigtighed i informationsmaterialet
Alle relevante oplysninger skal fremgå af prospekt- og informationsmaterialet - herunder oplysninger om omkostninger mv.

Sober og retvisende markedsføring
Salgsmaterialet skal give et retvisende billede af produkterne - herunder specielt afkast- og risikoforhold samt investeringshorisont.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.