Profil af udstedere

KommuneKredit (KK) er en forening, der har til formål at yde finansiering og tilknyttede serviceydelser til danske kommuner og regioner samt til selskaber/ institutioner mod kommunegaranti eller garanti fra en region. KK er dermed den danske pendant til eksempelvis svenske Kommuninvest eller norske Kommunal-banken. Ud over at drive kreditvirksomhed har KK etableret selskabet Kommuneleasing A/S, som er et 100 % ejet datterselskab, hvis hovedaktivitet er finansiel leasing af driftsmateriel, herunder bl.a. IT-udstyr og ejendomme, til kommuner, regioner og andre kommunale virksomheder mod 100 % kommunegaranti.

KK blev oprettet i 1898 og er under tilsyn af Indenrigs- og sundhedsministeriet. Medlemmer i KK er enhver kommune eller region, der har lån, garanterer for lån eller hæfter for lån som interessent i selskaber eller sammenslutninger. Medlemmerne hæfter solidarisk for alle KK’s forpligtelser. For tiden er alle danske kommuner og regioner medlemmer af KK.

For yderligere information om banken kan henvises til KKs hjemmeside.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) blev etableret i 1856 og er i dag Sveriges tredjestørste bank. Banken er desuden én af de i alt fire såkaldte ”systemiske” banker i Sverige. Bankens aktiviteter er centreret omkring de nordiske lande samt Baltikum, men banken har også betydelige bankaktiviteter i Tyskland og er repræsenteret i i alt 20 lande verden over. Bankens primære forretningsområder omfatter detail- og engros bank, formue- og kapitalforvaltning samt livsforsikring.

For yderligere information om banken kan henvises til SEBs hjemmeside.

Svenska Handelsbanken AB (publ) (SHB) blev etableret i 1871 og er i dag Sveriges næststørste bank. SHB er desuden én af de i alt fire såkaldte ”systemiske” banker i Sverige. Bankens aktiviteter er centreret omkring de nordiske lande samt Storbritannien og Holland. Banken er repræsenteret i i alt 24 lande verden over. Bankens primære forretningsområder omfatter detail og engrosbank samt formue- og kapitalforvaltning. Banken beskæftiger i alt ca. 11.300 medarbejdere (pr. medio 2013).

For yderligere information om banken henvises til SHBs hjemmeside.

Credit Suisse (CS) blev etableret i 1856 og er en international bank med hovedsæde i Zürich, Schweiz. Banken er den næststørste i landet, kun overgået af UBS. Credit Suisse er desuden én af de i såkaldte ”systemiske” banker i Schweitz. Banken beskæftiger i alt ca. 45.500 medarbejdere (ultimo september 2014) og er noteret på børserne i Zürich og New York.  

 For yderligere information om banken henvises til CSs hjemmeside.

 

Det er udstederen af garantiobligationen, der forpligter sig til at betale hovedstolen plus eventuelt afkast tilbage, når garantiobligationen udløber. Det er derfor vigtigt, at obligationsudstederen har så høj kreditværdighed som muligt.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.