Aktive obligationer

Fondskode Papirnavn Bankens køb Nominelt køb (kr.) Bankens salg Nominelt salg (kr.)
Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Seneste bud Udvikling (ift. midt) Foreløbig indfrielses− kurs
Aktieindekseret
DK0030375258 Globale Aktier III 2019 105,00 100.000 - - 0,08% 105,00 -0,05% 111,48
DK0030363593 Europæiske Aktier 2018 101,00 100.000 - - 0,01% 101,00 -0,09% 100,00
DK0030351747 Globale Aktier (USD/EUR) 2019 101,00 15.000€ 105,00 15.000€ 0,06% 101,00 -0,03% 111,76
DK0030340385 Kinesiske Aktier 2018 108,00 100.000 112,00 100.000 0,14% 108,00 0,01% 116,11
DK0030330584 SydEuropa 2018 98,00 100.000 102,00 100.000 0,08% 98,00 -0,08% 108,89
DK0030326715 SHB Europa Eksport 2018 117,00 100.000 121,00 100.000 0,21% 117,00 0,05% 122,31
DK0030325584 Globale Aktier II 2018 115,00 100.000 119,00 100.000 0,20% 115,00 0,07% 120,35
DK0030320197 SEB Nordiske Aktier III 2017 142,00 100.000 146,00 100.000 0,45% 142,00 0,31% 145,28
DK0030319934 SEB Globalt Forbrug II 2017 112,00 100.000 - 100.000 0,15% 112,00 0,04% 115,07
Fondskode Papirnavn Bankens køb Nominelt køb (kr.) Bankens salg Nominelt salg (kr.)
Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Seneste bud Udvikling (ift. midt) Foreløbig indfrielses− kurs
Aktieindekseret
DK0030368550 SI Olie Aktier 2018 120,00 100.000 124,00 100.000 0,16% 120,00 -0,03% 119,61
Klik på den enkelte garantiobligation for at læse mere. Ovenstående kurser er indikative kurser på køb, henholdsvis salg, af obligationer for op til nominelt 100.000 kr. Der tages forbehold for eventuelle fejl. Kurserne opdateres dagligt. Performancelisten opdateres ugentligt. Ønsker du at handle, kontakt da venligst dit lokale pengeinstitut eller Danske Andelskassers Bank på tlf. 87 99 30 28
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.