Aktive obligationer

Fondskode Papirnavn Bankens køb Nominelt køb (kr.) Bankens salg Nominelt salg (kr.)
Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Seneste bud Udvikling (ift. midt) Foreløbig indfrielses− kurs
Aktieindekseret
DK0030375258 Globale Aktier III 2019 104,00 100.000 - - 10,40% 104,00 -4,32% 107,46
DK0030363593 Europæiske Aktier 2018 99,00 100.000 - - -6,76% 99,00 -10,00% 100,00
DK0030351747 Globale Aktier (USD/EUR) 2019 96,00 15.000€ 100,00 15.000€ 2,76% 96,00 -6,75% 103,40
DK0030340385 Kinesiske Aktier 2018 106,00 100.000 110,00 100.000 20,94% 106,00 -1,81% 118,73
DK0030330584 SydEuropa 2018 100,00 100.000 104,00 100.000 6,19% 100,00 -8,18% 103,31
DK0030326715 SHB Europa Eksport 2018 116,00 100.000 120,00 100.000 13,21% 116,00 6,36% 120,04
DK0030325584 Globale Aktier II 2018 116,00 100.000 120,00 100.000 16,51% 116,00 6,88% 119,35
Fondskode Papirnavn Bankens køb Nominelt køb (kr.) Bankens salg Nominelt salg (kr.)
Fondskode Papirnavn Underliggende Garantiobligation
Udvikling Seneste bud Udvikling (ift. midt) Foreløbig indfrielses− kurs
Aktieindekseret
DK0030368550 SI Olie Aktier 2018 116,00 100.000 120,00 100.000 18,52% 116,00 10,00% 119,73
Klik på den enkelte garantiobligation for at læse mere. Ovenstående kurser er indikative kurser på køb, henholdsvis salg, af obligationer for op til nominelt 100.000 kr. Der tages forbehold for eventuelle fejl. Kurserne opdateres dagligt. Performancelisten opdateres ugentligt. Ønsker du at handle, kontakt da venligst dit lokale pengeinstitut eller Danske Andelskassers Bank på tlf. 87 99 30 28
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.