Kommende obligationer

Globale Aktier III 2019

Garanti Invest lancerer et nyt struktureret produkt, hvor afkastet følger kursudviklingen på en underliggende aktiekurv bestående af ti globale aktier. Globale Aktier III 2019 indfries som minimum til kurs 100. Den særlige afkastprofil på produktet gør det muligt at drage fordel af fortsatte kursstigninger, samtidig med at risikoen er begrænset, hvis aktiekurserne skulle gå hen og falde – en slags aktieinvestering med sikkerhedsnet.

Hent brochure

Hent informationsmateriale

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.