Tyske Ejendomme 2006-2012

Fondskode DK0030039060 Udstedt i alt 263.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 05-12-2006 Stykstørrelse 10.000 kr.
Indfrielsesdato 15-06-2012 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Eksport Finans ASA Underliggende DIX/IPD
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating Ba1
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
21-11-2006 - Tegningsresultat og fastlæggelse af udstedelseskurs
24-11-2006 - Tegningsresultat - rettelse
30-04-2007 - Fastsættelse af startværdi
01-06-2012 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende DIX/IPD
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 95,16
Udvikling -4,44%
Årligt afkast -0,89%

Obligation

Udstedelseskurs 103,85
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast -0,68%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.