Tyske Aktier II 2011-2015

Fondskode DK0030271127 Udstedt i alt 225.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 10-03-2011 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 10-03-2015 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft 200%
Udsteder KommuneKredit Underliggende 12 tyske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
22-02-2011 - Tegningsresultat
01-03-2011 - Startkurs
10-07-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
20-06-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
19-01-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
26-02-2015 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 12 tyske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 58,99%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 134,25
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast 5,10%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.