SHB Europa Eksport 2018

Fondskode DK0030326715 Udstedt i alt 85.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 15-11-2013 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 15-05-2018 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Svenska Handelsbanken AB (publ) Underliggende 15 europæiske aktieselskaber
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AA-
Downloads Stamdata
Grundprospekt 2013
Grundprospekt 2013 Dansk sammandrag
Slutliga villkor SHBO 7008 svensk version.pdf
23-09-2013 - Berigtigelse af Slutliga villkor
14-10-2013 - Berigtigelse af Slutliga villkor
23-10-2013 - Tegningsmeddelelse
23-10-2013 - Ny Garantiobligation "SHB Europa Eksport 2018"
31-10-2013 - Tegning for "SHB Europa Eksport 2018"
28-07-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
20-01-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
14-04-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
19-02-2016 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
03-01-2018 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
03-05-2018 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 15 europæiske aktieselskaber
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 18,00%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 120,00
Udvikling (ift. midt) 5,00%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.