Vækst VALUTA 2016

Fondskode DK0030328687 Udstedt i alt 300.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 19-12-2013 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 16-12-2016 Deltagelsesgrad 200 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Underliggende 3 valutaer
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A1
Downloads Stamdata
06-12-2013 - Tegningsmeddelelse
07-12-2016 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 3 valutaer
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 10,40%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 104,75
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -6,44%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.