SydEuropa 2018

Fondskode DK0030330584 Udstedt i alt 48.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 19-03-2014 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 20-09-2018 Deltagelsesgrad
Afregningsvaluta DKK Kursloft 65%
Udsteder Svenska Handelsbanken AB (publ) Underliggende Aktiekurv
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering OMX Udstederrating Aa3
Downloads Stamdata
15002_Sydeuropa - Brochure.pdf
15002_Sydeuropa_Slutliga villkor og tegningsblanket, FINAL_TRYK.pdf
15-01-2014 - Berigtigelse af Slutliga Villkor
19-02-2014 - Ny Garantiobligation "SydEuropa 2018"
24-02-2014 - Fastsættelse af startkurser
31-10-2014 - Ændring af navn og reference på en Underliggende Aktie
14-04-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
03-05-2016 - Ændring af Startkurs
28-07-2017 - Ændring i den underliggende Aktiekurv

Underliggende aktiv

Underliggende Aktiekurv
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 0,10%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 104,84
Udvikling (ift. midt) -9,09%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.