Kinesiske Aktier 2018

Fondskode DK0030340385 Udstedt i alt 79.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 26-06-2014 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 21-12-2018 Deltagelsesgrad
Afregningsvaluta DKK Kursloft 48%
Udsteder Svenska Handelsbanken AB (publ) Underliggende Aktiekurv
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering OMX Udstederrating Aa3
Downloads Stamdata
12-05-2014 - Ny garantiobligation "Kinesiske Aktier 2018"
04-06-2014 - Tegningsmeddelelse
11-06-2014 - Kinesiske Aktier 2018 - Fastsættelse af startkurser
11-06-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
17-06-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
15-03-2016 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
29-06-2016 - Ændring af Startkurs
25-01-2018 - Ændring af startkurs
25-01-2018 - Ændring af startkurs

Underliggende aktiv

Underliggende Aktiekurv
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 8,42%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 114,64
Udvikling (ift. midt) -1,82%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.