SI Emerging Markets VALUTA

Fondskode DK0030058367 Udstedt i alt 40.200.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 07-07-2014 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 07-07-2016 Deltagelsesgrad 649%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Svenska Handelsbanken AB (publ) Underliggende Valuta
Hovedstolsgaranti 90% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX København Udstederrating AA-
Downloads Stamdata
22-06-2016 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Valuta
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling -2,46%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 100,00
Indfrielseskurs 90,00
Udvikling (ift. midt) -10,00%
Årligt afkast -5,12%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.