Globale Aktier (USD/EUR) 2019

Fondskode DK0030351747 Udstedt i alt 12.200.000 EUR
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 16-03-2015 Stykstørrelse 100 EUR
Indfrielsesdato 15-03-2019 Deltagelsesgrad 80%
Afregningsvaluta EUR Kursloft -
Udsteder Credit Suisse AG Underliggende Aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering Bourse de Luxembourg Udstederrating (A2/A-/A)
Downloads Stamdata
Supplement 13 March 2015.pdf
Put and Call Base Prospectus+5xSupplement.pdf
Final Terms+DK Resume+Tegningsblanket.pdf

Underliggende aktiv

Underliggende Aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 7,53%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 107,53
Udvikling (ift. midt) -4,37%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.