Europæiske Aktier 2018

Fondskode DK0030363593 Udstedt i alt 55.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 30-09-2015 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 28-09-2018 Deltagelsesgrad 84
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Aktieindeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering Nasdaq OMX Udstederrating Aaa/AA+
Downloads Stamdata
Prospekt med tegningsblanket.pdf
Meddelelse om Startkurser.pdf
Meddelelse om tegning.pdf
Offentliggørelse af Informationsmateriale.pdf

Underliggende aktiv

Underliggende Aktieindeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling -7,52%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -10,00%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.