Europæiske Aktier 2018

Fondskode DK0030363593 Udstedt i alt 55.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 55.000.000
Udstedelsesdato 30-09-2015 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 28-09-2018 Deltagelsesgrad 84
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Aktieindeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering Nasdaq OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Prospekt med tegningsblanket.pdf
Meddelelse om Startkurser.pdf
Meddelelse om tegning.pdf
Offentliggørelse af Informationsmateriale.pdf

Underliggende aktiv

Underliggende Aktieindeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 93,2198
Udvikling -6,78%
Foreløbig indfrielseskurs 100,00

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 99,00
Seneste udbud -
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) -10,00%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 15-06-2018

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.