Globale Aktier III 2019

Fondskode DK0030375258 Udstedt i alt 30.500.000
Kupon - Cirk. mængde 30.500.000
Udstedelsesdato 16-03-2016 Stykstørrelse 1.000
Indfrielsesdato 15-03-2019 Deltagelsesgrad 70 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft
Udsteder KommuneKredit Underliggende 10 Globale Aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering Nasdaq OMX Udstederrating Aaa/AA+
Downloads Stamdata
Informationsmateriale KK comments _15012016 FINAL.pdf
Endelig brsmeddelelse om startkurser 08032016.pdf
Endelig brsmeddelelse om tegning 01032016.pdf

Underliggende aktiv

Underliggende 10 Globale Aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 112,9015
Udvikling 12,90%
Foreløbig indfrielseskurs 108,52

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 104,00
Seneste udbud -
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) -4,32%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 11-02-2019

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.