Nordiske Aktier II 2010-2014

Fondskode DK0030257217 Udstedt i alt 250.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 12-10-2010 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 12-12-2014 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft 60%
Udsteder KommuneKredit Underliggende Nordiske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
21-09-2010 - Tegningsmeddelelse
29-09-2010 - Startkurser
05-04-2011 - Ændring af startkurs
23-11-2011 - Ændring i den underliggende aktiekurv
30-11-2011 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
30-10-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
05-03-2013 - Ændring af startkurs i underliggende aktie
09-12-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
02-01-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
27-03-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
04-04-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
28-11-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
04-12-2014 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Nordiske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 135,03
Udvikling 35,03%
Årligt afkast 7,47%

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 124,00
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast 2,91%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.