GI STRATEGI Multi 2008-2012

Fondskode DK0030101043 Udstedt i alt 90.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 17-06-2008 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 18-06-2012 Deltagelsesgrad 147%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommuninvest Underliggende Efficiente-indeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
03-06-2008 - Tegningsmeddelelse
09-06-2008 - Startkurs
30-05-2012 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Efficiente-indeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 85,14
Udvikling -14,86%
Årligt afkast -3,94%

Obligation

Udstedelseskurs 104,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast -0,97%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.