Infrastruktur 2007-2011

Fondskode DK0030063607 Udstedt i alt 160.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 08-10-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 08-10-2011 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende S&P Global Infrastructure
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
18-09-2007 - Tegningsresultat
26-09-2007 - Fastlæggelse af startværdier
09-03-2011 - Ændring af reference for det underliggende aktieindeks
26-09-2011 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende S&P Global Infrastructure
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 73,64
Udvikling -26,36%
Årligt afkast -7,36%

Obligation

Udstedelseskurs 104,80
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -4,58%
Årligt afkast -1,17%

Udviklingen i garantiobligationen

Det underliggende indeks blev kraftigt ramt af finanskrisen i 2008/09, så selv om det underliggende indeks steg noget i værdi efter marts 2009, endte aktivet med en negativ udvikling på 26,36% i forhold til startværdien. Den negative udvikling i det underliggende indeks betyder, at hovedstolsgarantien træder i kraft og garantiobligationen indfries til kurs 100. Da udstedelseskursen var 104,80 betyder det et årligt afkast på -1,17%, modsvarende et årligt afkast på -7,36% for det underliggende indeks i samme periode.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.