Alternativ Energi 2007-2011

Fondskode DK0030052162 Udstedt i alt 180.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 20-06-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 20-06-2011 Deltagelsesgrad Prisinterval
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Kurv af 15 aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
07-06-2007 - Tegningsresultat og fast afkastfaktor
20-06-2007 - Fastlæggelse af startkurser
07-08-2007 - Ændring af startkurs
29-01-2008 - Berigtigelse af identifikationskode
02-12-2008 - Ændring af startkurs
14-01-2011 - Ændring i den underliggende aktiekurv
24-05-2011 - Ændring i den underliggende aktiekurv
07-06-2011 - Indfrielse
28-06-2011 - Berigtigelse af kursudvikling

Underliggende aktiv

Underliggende Kurv af 15 aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 25,98
Udvikling -74,02%
Årligt afkast -28,61%

Obligation

Udstedelseskurs 104,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -7,69%
Årligt afkast -0,98%

Udviklingen i garantiobligationen

Indfrielseskursen på Alternativ Energi-obligationen er opgjort til 100, hvilket resulterer i et negativt afkast i forhold til udstedelseskursen på 104. Dette skyldes i høj grad, at udviklingen på aktiemarkedet siden obligationens udstedelse har været særdeles turbulent. Indfrielses-kursen modsvarer et årligt afkast (IRR) på -0,98%, hvilket skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på den underliggende aktiekurv på -28,61%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.