Tyske Aktier 2006-2011

Fondskode DK0030030432 Udstedt i alt 301.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 22-06-2006 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 22-06-2011 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommuninvest Underliggende 15 tyske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
08-06-2006 - Fastlæggelse af deltagelsesgrad og tegningsresultat
09-06-2006 - Fastlæggelse af startkurser
11-08-2008 - Ændring af startkurs
27-09-2010 - Ændring i den underliggende aktiekurv
31-05-2011 - Indfrielse
15-06-2011 - Berigtigelse af indfrielseskursen

Underliggende aktiv

Underliggende 15 tyske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 122,76
Udvikling 22,76%
Årligt afkast 4,19%

Obligation

Udstedelseskurs 105,00
Indfrielseskurs 110,58
Udvikling (ift. midt) 5,31%
Årligt afkast 1,04%

Udviklingen i garantiobligationen

Indfrielseskursen er opgjort til 110,58. Dette resulterer i et positivt afkast i forhold til udstedelseskursen på 105 på trods af, at udviklingen på aktiemarkedet siden obligationens udstedelse har været særdeles turbulent. Kraftige kursstigninger i starten af obligationens løbetid blev under finanskrisen udvisket og erstattet af endnu kraftigere kursfald. Siden marts måned 2009, oplevede aktiekurven fornyede kursstigninger og befandt sig herefter under den afsluttende observationsperiode på niveauer højere end startniveauet. Indfrielseskursen modsvarer et årligt afkast (IRR) på 1,04%, hvilket skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på den underliggende aktiekurv på 4,19%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.