Danske Aktier II 2006-2011

Fondskode DK0030024708 Udstedt i alt 151.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 27-02-2006 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 27-02-2011 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft 200%
Udsteder Kommuninvest Underliggende 15 danske aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
21-02-2006 - Tegningsresultat
27-02-2006 - Fastlæggelse af startkurser
07-06-2007 - Justering af startkurs
29-05-2008 - Justering af startkurs
17-04-2009 - Ændring af startkurs
12-06-2009 - Ændring af startkurs
19-11-2009 - Ændring af startkurs
22-09-2010 - Ændring i den underliggende aktiekurv
11-02-2011 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 15 danske aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 132,75
Udvikling 32,76%
Årligt afkast 5,83%

Obligation

Udstedelseskurs 104,60
Indfrielseskurs 112,52
Udvikling (ift. midt) 7,57%
Årligt afkast 1,47%

Udviklingen i garantiobligationen

Indfrielseskursen er opgjort til 112,52. Dette resulterer i et positivt afkast i forhold til udstedelseskursen på 104,60 på trods af, at udviklingen på aktiemarkedet siden obligationens udstedelse har været særdeles turbulent. Kraftige kursstigninger i starten af obligationens løbetid blev under finanskrisen udvisket og erstattet af endnu kraftigere kursfald. Siden marts 2009, oplevede aktiekurven fornyede kursstigninger og befandt sig herefter under den afsluttende observationsperiode på niveauer højere end startniveauet. Indfrielseskursen modsvarer et årligt afkast (IRR) på 1,47%, hvilket skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på den underliggende aktiekurv på 5,83%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.