Bedst-af-3 2005-2010

Fondskode DK0030008859 Udstedt i alt 377.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 26-09-2005 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 26-09-2010 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Aktier/obligationer/ råvarer
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
13-09-2005 - Tegningsresultat
19-09-2005 - Startkurser
03-11-2005 - Navneændring på underliggende indeks
07-09-2010 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Aktier/obligationer/ råvarer
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 112,88
Udvikling 12,88%
Årligt afkast 2,45%

Obligation

Udstedelseskurs 103,75
Indfrielseskurs 110,92
Udvikling (ift. midt) 6,91%
Årligt afkast 1,35%

Udviklingen i garantiobligationen

Portefølje 2 havde den største gennemsnitlige værditilvækst blandt de tre underliggende porteføljer gennem observationsperioden.

Dette skal ses i lyset af denne porteføljes relativt store andel af obligationer, der således var et godt værn mod turbulensen på de finansielle markeder gennem finans-krisen. Mens såvel aktiemarkedet som råvaremarkedet generelt steg fra lavpunktet i marts 2009 frem mod garantiobligationens indfrielse, var stigningerne dog ikke tilstrækkelig store til at løfte portefølje 1 og portefølje 3 højere op end portefølje 2.

Garantiobligationen indfriedes således, baseret på værditilvæksten i portefølje 2, til kurs 110,92, modsvarerende et årlig afkast (IRR) på 1,35%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på 2,09% på den bedste underliggende portefølje.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.