Bonus Global Super 2003-2007

Fondskode DK0003445831 Udstedt i alt 74.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 30-09-2003 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 30-09-2007 Deltagelsesgrad Særlig afkaststruktur
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende DJ Global Titans 50
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Sortstemplet obligation
Notering OMX Nordiske Børs Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
24-10-2005 - Ændring af startkurs
19-01-2007 - Justering af portefølje
26-09-2007 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende DJ Global Titans 50
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 181,14
Udvikling 81,14%
Årligt afkast 16,00%

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 140,00
Udvikling (ift. midt) 27,27%
Årligt afkast 6,21%

Udviklingen i garantiobligationen

Uroen på de finansielle markeder førte over sensommeren 2007 til store fald på de globale aktiemarkeder, hvilket fik stor betydning for indfrielseskursen på Bonus Global 2003-2007. Først og fremmest, fordi subprimekrisen medførte stigende udsving (volatilitet) på aktiemarkedet - herunder også for de 50 underliggende aktier. Sidste observationsdato var den 17. september 2007, hvor i alt 9 aktier var faldet i forhold til startværdien. Indfrielseskursen blev således opgjort til 140,00 (100% + (85% - 9*5%)), hvilket svarer til et årligt afkast før skat (IRR) på 6,21%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på det underliggende aktieindeks på 16,00%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.