Bedst-af-3 III 2007-2012

Fondskode DK0030066709 Udstedt i alt 128.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 13-12-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 13-12-2012 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Aktier/obligationer/råvarer
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
27-11-2007 - Tegningsresultat og udstedelseskurs
03-12-2007 - Fastlæggelse af startkurser
29-08-2008 - Startkurser - berigtigelse
07-12-2009 - Ændring af reference
06-12-2012 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Aktier/obligationer/råvarer
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 118,89
Udvikling 18,89%
Årligt afkast 3,52%

Obligation

Udstedelseskurs 107,55
Indfrielseskurs 117,57
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast 1,80%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.