AGRO 2007-2010

Fondskode DK0030066543 Udstedt i alt 55.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 13-12-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 14-06-2010 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Hvede, sojabønner, rapsfrø
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
27-11-2007 - Tegningsresultat og reduktionsfaktor
03-12-2007 - Fastlæggelse af startkurser
04-06-2010 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Hvede, sojabønner, rapsfrø
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 72,14
Udvikling -27,86%
Årligt afkast -12,23%

Obligation

Udstedelseskurs 103,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -2,91%
Årligt afkast -1,17%

Udviklingen i garantiobligationen

Råvarepriserne blev i garantiobligationens løbetid hårdt ramt af finanskrisen. Efterspørgslen efter råvarer som hvede, sojabønner og rapsfrø dalede, og ligeledes faldt spekulationen i råvarer kraftigt som følge af den øgede risikoaversion på de finansielle markeder. Dette gik hårdt ud over den underliggende råvarekurv, der udover forspringet på 7,25% faldt ca. 28% i værdi. Dermed trådte hovedstolgarantien i kraft, og garantiobligationen blev indfriet til kurs 100. Hovedstolsgarantien begræn-sede dermed tabet til et årligt afkast (IRR) på -1,17%, hvilket skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på råvarekurven på -12,23%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.