Industrimetaller 2007-2009

Fondskode DK0030063797 Udstedt i alt 461.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 08-10-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 08-10-2009 Deltagelsesgrad Særlig afkaststruktur
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Råvarekurv
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
07-09-2007 - Rettelse til informationsmaterialet
18-09-2007 - Fastlæggelse af udstedelseskurs og tegningsresultat
26-09-2007 - Fastlæggelse af startværdier
17-09-2009 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Råvarekurv
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 63,18
Udvikling -36,82%
Årligt afkast -20,49%

Obligation

Udstedelseskurs 104,20
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -4,03%
Årligt afkast -2,03%

Udviklingen i garantiobligationen

Grundet finanskrisen og dens følgevirkninger er efterspørgslen på industrimetaller faldet, hvilket har ført til et prisfald. Da udviklingen i det underliggende aktiv har været negativt, træder hovedstolsgarantien i kraft, og garantiobligationen indfries til kurs 100, hvilket kan opgøres til et negativt årligt afkast (IRR) på -2,03%. Dette skal ses i forhold til et negativt årligt afkast (IRR) på den underliggende råvarekurv på -20,49%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.