Råolie 2007-2008

Fondskode DK0030052089 Udstedt i alt 308.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 20-06-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 22-12-2008 Deltagelsesgrad Fast afkastfaktor
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende WTI råolie indeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
07-06-2007 - Tegningsresultat og udstedelseskurs
08-06-2007 - Fastlæggelse af startpris og prisintervaller
12-06-2007 - Startpris - rettelse
03-12-2008 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende WTI råolie indeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 60,51
Udvikling -39,49%
Årligt afkast -28,31%

Obligation

Udstedelseskurs 102,90
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -2,82%
Årligt afkast -1,88%

Udviklingen i garantiobligationen

En kraftigt stigende oliepris, for alvor indledt efteråret 2007, blev fra juli måned 2008 afløst af ligeså kraftige fald. Den turbulente kredit- og finanskrise medførte en opbremsning i verdensøkonomien, og konsekvensen var, at udsvingene i prisen på ”WTI råolie” gennem garanti-obligationens løbetid viste sig så kraftige, at alle tre definerede prisintervaller blev brudt. Dette resultererede i, at hovedstolsgarantien trådte i kraft, og at garanti-obligationen blev indfriet til kurs 100, hvilket modsvarer en negativ årlig forrentning (IRR) på -1,88%. Dette skal ses i forhold til et negativt årligt afkast på den underliggende råvare på -28,31%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.