Råvarer 2002-2007

Fondskode DK0003438893 Udstedt i alt 187.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 12-04-2002 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 11-04-2007 Deltagelsesgrad 101%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende GSCI ER
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering OMX Nordiske Børs Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
02-04-2007 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende GSCI ER
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 172,25
Udvikling 72,25%
Årligt afkast 11,49%

Obligation

Udstedelseskurs 105,00
Indfrielseskurs 185,17
Udvikling (ift. midt) 76,35%
Årligt afkast 12,02%

Udviklingen i garantiobligationen

Grundet en samlet positiv udvikling i det underliggende råvareindeks, blev obligationen indfriet til kurs 185,17, svarende til et årligt afkast (IRR) på 12,02%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på det underliggende råvareindeks på 11,49%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.