Bedst-af-3 II 2006-2011

Fondskode DK0030034509 Udstedt i alt 342.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 28-09-2006 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 28-09-2011 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Aktier/obligationer/ råvarer
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
21-06-2006 - Startkurser - rettelse
12-09-2006 - Tegningsresultat
14-09-2006 - Startkurser
14-09-2006 - Tegningsresultat - rettelse
12-09-2011 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Aktier/obligationer/ råvarer
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 110,18
Udvikling N/A
Årligt afkast 1,96%

Obligation

Udstedelseskurs 105,65
Indfrielseskurs 110,18
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast 0,84%

Udviklingen i garantiobligationen

Garantiobligationen blev indfriet til 110,18, hvilket svarer til et årligt afkast i forhold til udstedelseskursen på 0,84%. Den positive indfrielseskurs kommer på baggrund af Portefølje 2, hvor renter og råvarer er overvægtet. Da begge disse aktivklasser har udviklet sig positivt siden udstedelsen opvejer de mere end den negative udvikling i aktieklassen.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.