FIRST Basis 2005-2010

Fondskode DK0003456440 Udstedt i alt 155.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 28-02-2005 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 26-02-2010 Deltagelsesgrad 825%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende FRB-indeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Sortstemplet obligation
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
12-02-2010 - Indfrielse
22-02-2010 - Korrektion af indfrielsesbeløb

Underliggende aktiv

Underliggende FRB-indeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 103,22
Udvikling 3,22%
Årligt afkast 0,64%

Obligation

Udstedelseskurs 100,00
Indfrielseskurs 124,04
Udvikling (ift. midt) 23,50%
Årligt afkast 4,40%

Udviklingen i garantiobligationen

Grundet den høje deltagelsesgrad har udsvingene i det underliggende indeks givet kraftige udsving i garantiobligationens kurs. Indtil medio 2008, lå FRB-indekset under startniveauet. Denne udvikling vendte dog, og det underliggende indeks endte i et plus på 3%. Med en deltagelsesgrad på 825%, medfører dette en indfrielseskurs på 124,04, hvilket svarer til en årlig forrentning (IRR) på 4,40%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på det underliggende renteindeks på 0,64%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.