2% Blå 2003-2005

Fondskode DK0003445088 Udstedt i alt 225.000.000
Kupon 2% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 05-09-2003 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 05-09-2005 Deltagelsesgrad Særlig afkaststruktur
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Deutsche Bank AG Underliggende CIBOR 12M
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Blåstemplet obligation
Notering OMX Nordiske Børs Udstederrating AA3
Downloads Stamdata
Informationsmateriale

Underliggende aktiv

Underliggende CIBOR 12M
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 92,18
Udvikling -7,82%
Årligt afkast -3,98%

Obligation

Udstedelseskurs 92,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) 100,00%
Årligt afkast 5,40%

Udviklingen i garantiobligationen

2% Blå blev førtidsindfriet den 5. september 2005. Dette skyldes det lave renteniveau på den korte danske rente på daværende tidspunkt (Cibor 12M 2,240% på sidste beregningsdato). Dette medførte, at den teoretiske værdi overskred kurs 100. Derfor blev obligationen indfriet til kurs 100. Obligationen havde således en løbetid på kun 2 år. Kombinationen af den løbende kuponrente på 2% og den skattefrie kursgevinst på 8 kurspoint, medførte et årligt afkast (IRR) på 5,40%. Dette skal ses i forhold til et negativt årligt afkast (IRR) på det underliggende renteindeks på -3,98%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.