US Dollar Extra 2008-2010

Fondskode DK0030077904 Udstedt i alt 241.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 06-03-2008 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 06-09-2010 Deltagelsesgrad 120%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommuninvest Underliggende USD/DKK
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Fordring i fremmed valuta*
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
20-02-2008 - Tegningsresultat og deltagelsesgrader
25-02-2008 - Startkurs
19-08-2010 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende USD/DKK
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 119,06
Udvikling 19,06%
Årligt afkast 7,22%

Obligation

Udstedelseskurs 104,00
Indfrielseskurs 126,89
Udvikling (ift. midt) 22,01%
Årligt afkast 8,27%

* En valutaindekseret obligation som denne beskattes som en fordring i fremmed valuta efter realisationsprincippet. Der er dog den 1. juni 2010 vedtaget en ny lov kaldet L112, som indebærer, at hvis du har erhvervet denne garantiobligation efter den 26. januar 2010, beskattes den som en finansiel kontrakt efter lagerprincippet. Læs meget mere om beskatning af garantiobligationer her.

Udviklingen i garantiobligationen

Forholdet imellem den danske krone og den amerikanske dollar har været relativt volatilt i obligationens løbetid. Efter at have deprecieret overfor kronen umiddelbart efter obligationens udstedelse, apprecierede dollaren kraftigt igen, især grundet den store usikkerhed på de finansielle markeder.

Primo 2010 begyndte dollaren igen at stige overfor kronen. Dette skyldtes hovedsageligt, at den danske krone er bundet til euroen, og netop euroen var under hårdt pres som følge af flere europæiske økonomiers store finansielle problemer og den efterfølgende uro omkring eurosamarbejdet.

Dollaren er siden faldet igen, men på de tre observationsdatoer har dollaren befundet sig på et niveau et stykke over startniveauet. Garantiobligationen indfries derfor med gevinst til kurs 126,89, svarende til en årlig forrentning (IRR) på 8,27%. Dette skal ses i forhold til et årligt afkast (IRR) på 7,22% på den underliggende valuta.
 

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.