Højrente Valuta III 2008-2009

Fondskode DK0030077821 Udstedt i alt 243.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 06-03-2008 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 07-09-2009 Deltagelsesgrad 169%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommuninvest Underliggende TRY, BRL, IDR
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Fordring i fremmed valuta
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
20-02-2008 - Tegningsresultat
25-02-2008 - Startkurs
28-04-2009 - Ændring af reference
20-08-2009 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende TRY, BRL, IDR
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 90,95
Udvikling -9,05%
Årligt afkast -6,10%

Obligation

Udstedelseskurs 100,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) 0,00%
Årligt afkast 0,00%

Udviklingen i garantiobligationen

Overordnet set har der ikke været den store volatilitet på denne garantiobligation. Garantiobligationen har ligget omkring kurs 100 i hele løbetiden. Garantiobligationens kurs har dog været under 100 siden primo 2009. Den valuta, der klarede sig bedst var brasilianske real (BRL) med en negativ udvikling på -4,27% i obligationernes løbetid. Garantiobligationerne indfries til kurs 100, hvilket kan opgøres til et årligt afkast (IRR) på 0,00%. Dette skal ses i forhold til et negativt årligt afkast (IRR) på den underliggende valutakurv på -6,10%

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.