BRIK Valuta 2007-2009

Fondskode DK0030052246 Udstedt i alt 50.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 20-06-2007 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 21-12-2009 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommuninvest Underliggende BRL, CNY, INR, RUB
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Fordring i fremmed valuta
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
07-06-2007 - Tegningsresultat og udstedelseskurs
21-06-2007 - Fastlæggelse af startkurser
08-12-2009 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende BRL, CNY, INR, RUB
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 89,36
Udvikling -9,61%
Årligt afkast -3,95%

Obligation

Udstedelseskurs 104,46
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -4,27%
Årligt afkast -1,73%

Udviklingen i garantiobligationen

Overordnet set har der ikke været den store volatilitet på denne garantiobligation. Valutakurven har ligget lige under kurs 100 i det meste af løbetiden og endte i kurs 89,36. Dermed træder hovedstolsgarantien i kraft, og garantiobligationen indfries til kurs 100, hvilket kan opgøres til et negativt årligt afkast (IRR) på -1,73%. Dette skal ses i forhold til et negativt årligt afkast (IRR) på valutakurven på -3,95%.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.