RåvareMIX 2010-2014

Fondskode DK0030240593 Udstedt i alt 125.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 25-06-2010 Stykstørrelse 10.000 kr.
Indfrielsesdato 15-12-2014 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommunalbanken Underliggende Syv råvarer og et skibsfragtrateindeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Prospekt
Prospekt - dansk resumé
09-06-2010 - Startpriser
09-06-2010 - Berigtigelse af prospekt
09-06-2010 - Tegningsmeddelelse
06-12-2010 - Afkastudbetaling
06-12-2011 - Afkastudbetaling
05-12-2012 - Afkastudbetaling
06-12-2013 - Afkastudbetaling
05-12-2014 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Syv råvarer og et skibsfragtrateindeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 92,46
Udvikling -7,54%
Årligt afkast -1,74%

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -9,09%
Årligt afkast 1,33%

Denne garantiobligation vil blive indfriet til kurs 100. Den angivne foreløbige indfrielseskurs ovenfor er for garanti obligationen RåvareMIX ikke lig med den forventede indfrielseskurs den d. 15. december 2014, men derimod den garanterede hovedstol samt det forventede årlige afkastudbetaling. Det potentielle afkast på den underliggende råvarekurv modtages således ikke gennem garantiobligationens indfrielseskurs, men gennem årlige afkastudbetalinger. Se mere i stamdataarket.

 

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.