Valuta DUO 2010-2014

Fondskode DK0030266556 Udstedt i alt 83.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 16-12-2010 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 16-06-2014 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende CHF/GBP
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
30-11-2010 - Tegningsresultat og udstedelseskurs
10-12-2010 - Startkurs
06-06-2014 - Valuta DUO 2014 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende CHF/GBP
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 101.95
Udvikling 36,93%
Årligt afkast 0,55%

Obligation

Udstedelseskurs 107,50
Indfrielseskurs 135,72
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast -1,46%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.