Valuta TRIO 2009-2012

Fondskode DK0030176805 Udstedt i alt 142.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 14-10-2009 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 26-09-2012 Deltagelsesgrad 174%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommuninvest Underliggende SEK-, NOK-, GBP/EUR
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Fordring i fremmed valuta*
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
15-09-2009 - Tegningsmeddelelse
02-10-2009 - Startkurser
10-09-2012 - Ïndfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende SEK-, NOK-, GBP/EUR
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 115,17
Udvikling 15,17%
Årligt afkast 4,90%

Obligation

Udstedelseskurs 105,00
Indfrielseskurs 125,70
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast 6,28%

* En valutaindekseret obligation som denne beskattes som en fordring i fremmed valuta efter realisationsprincippet. Der er dog den 1. juni 2010 vedtaget en ny lov kaldet L112, som indebærer, at hvis du har erhvervet denne garantiobligation efter den 26. januar 2010, beskattes den som en finansiel kontrakt efter lagerprincippet. Læs meget mere om beskatning af garantiobligationer her.

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.