Globale Top Brands 2011-2015

Fondskode DK0030275110 Udstedt i alt 155.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 24-06-2011 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 24-06-2015 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft 120%
Udsteder KommuneKredit Underliggende 15 globale aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
07-06-2011 - Tegningsresultat
14-06-2011 - Startkurser
29-06-2012 - Børsændring på underliggende aktie
21-08-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
09-10-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
21-05-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
13-06-2013 - Ændring i den underliggende Aktiekurv
19-12-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
02-06-2015 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 15 globale aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 38,94%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 107,50
Indfrielseskurs 135,33
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast 6,00%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.