Fjernøsten 2011-2015

Fondskode DK0030279880 Udstedt i alt 125.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 11-10-2011 Stykstørrelse 1.000 kr.
Indfrielsesdato 11-10-2015 Deltagelsesgrad 70%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende 5 asiatiske aktieindeks
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
20-09-2011 - Tegningsmeddelelse
27-09-2011 - Startværdier
24-09-2015 - Ordinær indfrielse
28-09-2015 - Berigtigelse af indfrielseskurs

Underliggende aktiv

Underliggende 5 asiatiske aktieindeks
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 18,01%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 118,52
Udvikling (ift. midt) 7,27%
Årligt afkast 1,80%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.