Grøn Energi 2011-2016

Fondskode DK0030284963 Udstedt i alt 87.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 13-12-2011 Stykstørrelse 1000 kr.
Indfrielsesdato 13-12-2016 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Ti selskaber med fokus på vedvarende energi
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
30-11-2011 - Tegningsmeddelelse
05-12-2011 - Fastsættelse af startkurser
18-07-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
27-01-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv mv.
16-04-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
24-11-2016 - Ændring af Startkurs
24-11-2016 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende Ti selskaber med fokus på vedvarende energi
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 91,19%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 100,00
Udvikling (ift. midt) -9,09%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.