Russiske Rubler 2009-2012

Fondskode DK0030169941 Udstedt i alt 92.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 23-06-2009 Stykstørrelse 10.000 kr.
Indfrielsesdato 25-06-2012 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Kommunalbanken Underliggende RUB/EUR
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Fordring i fremmed valuta*
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Prospekt
Prospekt - dansk resumé
15-05-2009 - Prospektmeddelelse
03-06-2009 - Tegningsmeddelelse
10-06-2009 - Startkurser
13-06-2012 - Indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende RUB/EUR
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) 107,40
Udvikling 7,40%
Årligt afkast 2,40%

Obligation

Udstedelseskurs 105,00
Indfrielseskurs 121,63
Udvikling (ift. midt) -
Årligt afkast 5,01%

* En valutaindekseret obligation som denne beskattes som en fordring i fremmed valuta efter realisationsprincippet. Der er dog den 1. juni 2010 vedtaget en ny lov kaldet L112, som indebærer, at hvis du har erhvervet denne garantiobligation efter den 26. januar 2010, beskattes den som en finansiel kontrakt efter lagerprincippet. Læs meget mere om beskatning af garantiobligationer her

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.