Nordeuropa VALUE 2012-2016

Fondskode DK0030295068 Udstedt i alt 93.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 15-03-2012 Stykstørrelse 1000 kr.
Indfrielsesdato 15-03-2016 Deltagelsesgrad 100%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende Femten nordeuropæiske value aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
21-02-2012 - Tegningsmeddelelse
27-02-2012 - Fastsættelse af startkurser
19-04-2012 - Navneændring på underliggende aktie
02-07-2013 - Navneændring på underliggende aktie
24-02-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
17-02-2016 - Ordinær indfrielse - Indfrielsesbeløb

Underliggende aktiv

Underliggende Femten nordeuropæiske value aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 13,05%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 118,49
Udvikling (ift. midt) 7,27%
Årligt afkast 1,89%
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.