Globalt Forbrug (USD) 2012-2016

Fondskode DK0030298401 Udstedt i alt 149.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 25-06-2012 Stykstørrelse 1000 kr.
Indfrielsesdato 27-12-2016 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende 15 Globale aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
06-06-2012 - Tegningsmeddelelse
13-06-2012 - Fastsættelse af startkurser
21-08-2012 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
02-07-2013 - Navneændring på underliggende aktie
10-07-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
24-02-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
10-04-2015 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
01-12-2016 - Ordinær indfrielse

Underliggende aktiv

Underliggende 15 Globale aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 59,50%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 147,80
Udvikling (ift. midt) N/A
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.