HealthCare (USD) 2012-2017

Fondskode DK0030302880 Udstedt i alt 115.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 80.800.000
Udstedelsesdato 10-10-2012 Stykstørrelse 1000 kr.
Indfrielsesdato 10-04-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder KommuneKredit Underliggende 15 markedsførende Healthcare aktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating AAA
Downloads Stamdata
Informationsmateriale
18-09-2012 - Tegningsmeddelelse
25-09-2012 - Fastsættelse af startkurser
03-01-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
30-01-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
02-01-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
24-02-2016 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv

Underliggende aktiv

Underliggende 15 markedsførende Healthcare aktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 143,74
Udvikling 43,74%
Foreløbig indfrielseskurs 142,62

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 141,00
Seneste udbud 145,00
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) 29,10%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 10-03-2017

 

 

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.