SEB FinansAktier (USD) 2017

Fondskode DK0030305719 Udstedt i alt 90.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 0
Udstedelsesdato 19-12-2012 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 19-06-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft 41%
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Underliggende 15 international finansaktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A+
Downloads Stamdata
Final Terms
27-11-2012 - Tegningsmeddelelse
03-12-2012 - Fastsættelse af startkurser
25-04-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
16-05-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
08-07-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
20-09-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
10-06-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
23-01-2017 - Ændring af Startkurs i den underliggende aktiekurv
14-02-2017 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
22-03-2017 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
11-04-2017 - Ændring af startkurs for en aktie i den underliggende aktiekurv for SEB FinansAktier (USD) 2017

Underliggende aktiv

Underliggende 15 international finansaktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Slutværdi (indekseret) -
Udvikling 0,17%
Årligt afkast -

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Indfrielseskurs 115,37
Udvikling (ift. midt) 0,03%
Årligt afkast -
Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.