SEB FinansAktier (USD) 2017

Fondskode DK0030305719 Udstedt i alt 90.000.000
Kupon 0% Cirk. mængde 90.000.000
Udstedelsesdato 19-12-2012 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 19-06-2017 Deltagelsesgrad 100 %
Afregningsvaluta DKK Kursloft 41%
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Underliggende 15 international finansaktier
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A+
Downloads Stamdata
Final Terms
27-11-2012 - Tegningsmeddelelse
03-12-2012 - Fastsættelse af startkurser
25-04-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
16-05-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
08-07-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
20-09-2013 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
10-06-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
23-01-2017 - Ændring af Startkurs i den underliggende aktiekurv
14-02-2017 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
22-03-2017 - Ændring af startkurs i den underliggende aktiekurv
11-04-2017 - Ændring af startkurs for en aktie i den underliggende aktiekurv for SEB FinansAktier (USD) 2017

Underliggende aktiv

Underliggende 15 international finansaktier
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 114,6151
Udvikling 0,15%
Foreløbig indfrielseskurs 115,50

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 110,00
Seneste udbud 114,00
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) 0,02%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 19-05-2017

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.