SEB High Yield 2017

Fondskode DK0030305982 Udstedt i alt 68.500.000
Kupon 0% Cirk. mængde 68.500.000
Udstedelsesdato 19-12-2012 Stykstørrelse 10.000
Indfrielsesdato 19-06-2017 Deltagelsesgrad 88%
Afregningsvaluta DKK Kursloft -
Udsteder Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) Underliggende 2 High Yield fonde
Hovedstolsgaranti 100% Beskatning Finansiel kontrakt
Notering NASDAQ OMX Udstederrating A+
Downloads Stamdata
Final Terms
27-11-2012 - Tegningsmeddelelse
04-12-2012 - Fastsættelse af startkurser
12-06-2014 - Ændring af startkurs i den underliggende Basket of Funds

Underliggende aktiv

Underliggende 2 High Yield fonde
Startværdi (indekseret) 100,00
Aktuel værdi (indekseret) 119,2519
Udvikling 0,19%
Foreløbig indfrielseskurs 119,27

Obligation

Udstedelseskurs 110,00
Seneste bud 114,00
Seneste udbud 118,00
Udvikling i lukkekurs (ift. midt) 0,04%

Ovenstående bud-/udbudskurs opdateres dagligt.

Aktuel værdi og udvikling i det underliggende aktiv samt udvikling (ift. midt) og foreløbig indfrielseskurs for obligationen opdateres løbende. Seneste opdatering: 19-05-2017

Indholdet på denne hjemme-side er tænkt som generel information om garanti-obligationer og kan på ingen måde sidestilles med eller erstattes af økonomisk rådgivning. Garanti Invest A/S kan ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som findes her. Garanti Invest A/S påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på de hjemmesider, der kan linkes til via denne hjemmeside.